Mental träning

Slide henkinen valmennus

Inom mental träning använder du din inlevelseförmåga för att projicera det du vill uppnå. Med hjälp av dina tankar och känslor skapar du en inre visuell, känslomässig bild av det du vill uppnå. Använd alla sinnen för att uppleva det du vill uppnå. Gör det till en redan uppnådd sanning. Jag fungerar som mental tränare främst med personer som har idrott som heltidssyssla.

Intresserad? Ta kontakt så berättar jag mera.

Share This

Share this post with your friends!

Shares